Bisnesstrategia

Yritys strategia vastaa kysymykseen, missä bisneksessä ollaan mukana ja mitä tehdään. Liiketoiminta strategia vastaa puolestaan kysymykseen, kuinka kilpailemme menestyäksemme kyseisessä bisneksessä ja kuinka haluttuun tavoitteeseen päästään. Hyvä strategia on kuin sotasuunnitelma. Kun on olemassa selkeä tavoite, on helppo erotella se …..

Read More

Kilpailukeinot liiketoiminnassa

  Toimivassa strategiassa yrityksen tulee tunnistaa ja määrittää painoalueet, joilla kilpaillaan, jotta haluttuihin tavoitteisiin päästään. Mitä paremmin yritys onnistuu erilaistamaan tuotteensa ja palvelunsa eli tarjooman, sitä paremmin se erottuu markkinoilla. Yritys voi kilpailla muiden alan toimijoiden kanssa tuotteella, hinnalla, saatavuudella …..

Read More

Kasvu- ja hinnoittelustrategiat

  Hinnoittelustrategian valinta on ehdottoman tärkeää tuottavan liiketoiminnan ylläpitämiselle ja kasvattamiselle. Hinnoittelu on yksi yrityksen pitkäaikaisia strategioita ja yleensä osa koko palvelumallia. Hinnoittelun lisäksi tavoitteita tukevaa yhtäläistä päämäärää tuetaan yleensä liiketoiminnassa sisäisistä toimintamalleista, arvoihin ja viestintään. Erilaiset hinnoittelustrategiat ovat yleensä …..

Read More

Strategisilla mittareilla tavoitteisiin

  Bisnesstrategiassa määritetään tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan. Mikäli onnistumista tahdotaan seurata, sitä täytyy myös mitata. Se on kartta yrityksen menestykseen. Siinä missä kartalta löytyy koordinaatit, täytyy strategian toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista mitata, että sitä voidaan myös arvioida. Ja että …..

Read More

Strateginen johtaminen työkaluna

  Markkinat muuttuvat kivijalkakaupoista internetiin. Myyjän markkinat vaihtuvat ostajan markkinoihin. Myyjät eivät ole enää alan ainoita alansa asiantuntijoita. Tieto on jokaisen saatavilla. Asiakkaat etsivät tietoa ja tuotteita juuri omaan tarpeeseen ja pystyvät kohtuullisen vapaasti vertaamaan eri valmistajien tarjontaa. Markkinat kehittyvät …..

Read More

Luo oma tyylisi

Muoti ja trendit vaihtuvat nopeasti, mutta tyyli on jotakin pysyvää. Nykypäivänä erilaisten muotioikkujen perässä juoksemista ei enää arvosteta yhtä paljon kuin ennen. Moni on ymmärtänyt, että tyyli ja tyylikkyys eivät löydy muotikatalogeista, eikä niitä voi rahalla ostaa. Toki trendit ja …..

Read More
1 2 3

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat