Kasvu- ja hinnoittelustrategiat

 

Hinnoittelustrategian valinta on ehdottoman tärkeää tuottavan liiketoiminnan ylläpitämiselle ja kasvattamiselle. Hinnoittelu on yksi yrityksen pitkäaikaisia strategioita ja yleensä osa koko palvelumallia. Hinnoittelun lisäksi tavoitteita tukevaa yhtäläistä päämäärää tuetaan yleensä liiketoiminnassa sisäisistä toimintamalleista, arvoihin ja viestintään. Erilaiset hinnoittelustrategiat ovat yleensä sidottu aikaan ja hetkeen. Niitä määrittäessä kysytään, tahdotaanko panostaa markkinoiden vai voitto-osuuden kasvattamiseen nyt vai tulevaisuudessa sekä, millä keinoilla sitä lähdetään tekemään.

Hinnoittelustrategiat on usein jaettu neljään ryhmään aiempien kysymysten pohjalta.

  • Markkinaosuuden maksimoinnin strategiat – Markkinaosuuden kasvattaminen mahdollisimman nopeasti, jotta tuottoa voidaan tehdä tulevaisuudessakin
  • Tulevaisuuden kasvun strategiat: Kasvatetaan sekä tuottoa, että markkinaosuutta samanaikaisesti siten, että keskitytään tulevaan eikä tähän hetkeen.
  • Neutraalit strategiat: Keskitytään tähän hetkeen sekä tuottoa, että markkinaosuutta ajatellen. Markkinointiin käytetään mahdollisimman vähän rahaa.
  • Asiakasarvon maksimoinnin strategiat: Pyritään saamaan tuottoa mahdollisimman tehokkaasti keskittyen nykyhetkeen.

Eri hinnoittelustrategioita voidaan käyttää tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. Toisaalta samalla yrityksellä voi olla käytössä eri tuotteille eri hinnoittelustrategiat. Usein hinnoittelustrategia on yksi liiketoiminnan peruspilareista. Yritystä perustaessa ja tuotetta lanseerattaessa olisikin syytä miettiä lähdetäänkö markkinoille isosti halvalla vai tarjotaanko tuotetta tarkoin valikoidun asiakaskunnan täsmätarpeeseen.

Hinnoittelun valinta on osa liiketoiminnan pitkäaikaista suunnittelua. Olennaista onkin löytää oikeat työkalut niiden yhdistelmät liiketoiminnan ja tuotteen elinkaaren eri vaiheissa bisnesstrategian toteuttamiseksi.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat