Strateginen johtaminen työkaluna

 

Markkinat muuttuvat kivijalkakaupoista internetiin. Myyjän markkinat vaihtuvat ostajan markkinoihin. Myyjät eivät ole enää alan ainoita alansa asiantuntijoita. Tieto on jokaisen saatavilla. Asiakkaat etsivät tietoa ja tuotteita juuri omaan tarpeeseen ja pystyvät kohtuullisen vapaasti vertaamaan eri valmistajien tarjontaa. Markkinat kehittyvät ja vain muutos on pysyvää. Vain valppaat pysyvät perässä ja vielä valppaammat muita edellä. Nopeat syövät hitaat.

Markkinointi onkin tänä päivänä erityisen tärkeää liiketoiminnan markkina-aseman turvaamiseksi ja kasvattamiseksi, kun yrityksiltä vaaditaan muuntautumiskykyä ja asiakkaat on entistä haastavampaa sitouttaa laajan tarjonnan ja tiedon vuoksi. Ammatillisen luottamuksen rakentaminen asiakkaiden kanssa korostuu tänä päivänä. Kun asiakas on tyytyväinen, hän tahtoo tehdä töitä kanssasi myös tulevaisuudessa.

Sosiaalinen media valtaa alaa vanhanaikaiselta myynniltä. Asiakkaat löytävät nyt yritykset ja tuotteet internetistä usein myös itsenäisesti eri kanavia käyttäen. Internet mahdollistaa myynnin pelikenttänä koko maailman oman maakunnan sijaan. Myös viestintää voidaan kohdistaa nyt yksittäisen henkilön sijasta isommille ryhmille. Yhdellä viestillä voidaan tavoittaa koko kohderyhmä. Kylmäsoittelun ja buukkaamisen tehokkuudesta markkinoinnissa keskustellaan entistä enemmän. Yritysten on pystyttävä muokkaamaan palvelujansa asiakaslähtöisempään suuntaan säilyttääkseen kilpailuetunsa.

Strateginen johtamisen merkitys korostuu aina muutostilanteessa. Se tarjoaa työkalun tavoitteiden asettamiseen, onnistumisen mittaamiseen, oikeiden päämääriä tukevien toimintatapojen valitsemisen ja niiden arvioimisen ja ennen kaikkea eväät menestyvään liiketoimintaan. Aiheeseen voi tutustua lisää esimerkiksi Talouselämän sivuilla.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat