Bisnesstrategia

Yritys strategia vastaa kysymykseen, missä bisneksessä ollaan mukana ja mitä tehdään. Liiketoiminta strategia vastaa puolestaan kysymykseen, kuinka kilpailemme menestyäksemme kyseisessä bisneksessä ja kuinka haluttuun tavoitteeseen päästään. Hyvä strategia on kuin sotasuunnitelma. Kun on olemassa selkeä tavoite, on helppo erotella se eri toiminnoiksi ja valita pakolla voitettavat taistelut sekä painopisteet siinä, missä käytettävissä olevat resurssit. Strategian avulla korostetaan olennaista arvoa tuottavaa toimintaa siinä, missä puretaan pois epäolennaiset toiminnot. Hyvä strategia kertoo myös, mistä on luovuttava ja mitä ei tehdä, jotta tavoitteet ovat realistiset ja saavutettavissa. Strategia on toimintasuunnitelma, joka antaa eväät mitata liiketoimintaa numeroilla ja siis rahassa. Asettamasi tavoitteet ja strategiset mittarit antavat suunnan johtamiselle. Mikäli liiketoiminnan kannattavuutta ei voi mitata, ei ole mitä johtaakaan.

Hyvä strategia tarjoaa tien menestykseen. Se tähtää erilaistavaan asiakasarvoon, mikä on puolestaan olemassa olevan strategian tarjoamaa kilpailuetua. Eli tiivistettynä hyvä strategia johtaa kilpailuetuun markkinoilla, mikä taas johtaa erityiseen asiakasarvoon. Tämä puolestaan auttaa yritystä erottumaan markkinoilla ja toimimaan menestyneemmin kuin kilpailijat. Bisnesstrategiaa määrittäessä on hyvä kysyä tuotammeko erityistä asiakasarvoa ja kuinka voimme tuottaa sitä enemmän ja useammin.

Menestyvät yritykset ovat jalkauttaneet strategian koko organisaatioon. Strategia on suunta ja päämäärä. Se pitää pystyä sitouttamaan suurempaan merkitykseen, johon sitä toteuttavien henkilöiden on helppo sitoutua. Johtamisella ihmiset saadaan tekemään innostuneesti asioita, joita he eivät muuten välttämättä tekisi. Johtamisella ohjataan ihmisten sitouttamista toimintaan ja mahdollistetaan sen mittaamisen numeroilla. Johtaessa kannattaa kysyä, viekö toiminta yritystä tavoitteiden suuntaan ja onko työn tulos näkyvää. Kun jokainen pystyy seuraamaan missä mennään, kaikki pystyvät osallistumaan myös jatkuvaan parantamiseen. Hyvä strategia tekee kaikesta toiminnasta läpinäkyvää. Tällöin kaikki pystyvät seuraamaan yhteisten tavoitteiden edistymistä.

Mitä parhaimmasta strategiastakaan ei ole hyötyä, jos se jää vain unohduksiin paperikasan pohjalle tai se on epärealistinen eikä voida mitenkään toteuttaa käytännössä. Hyvä strategia on tiivistettävissä yksinkertaiseksi ja toimii sitä paremmin, mitä useammin arjen toiminnalla päästään asetettuihin tavoitteisiin. Näin strategiaa toteuttavilla henkilöillä pysyy tuoreessa muistissa, mihin pyritään ja kuinka tavoitteisiin pääsemiseksi toimitaan.

Hyvä strategia siis inspiroi ja sitouttaa sitä toteuttamassa olevat henkilöt, se tarjoaa kilpailuetua ja asettaa liiketoiminnalle tavoitteet. Se kertoo, mikä on olennaista toimintaa ja mitä täytyy karsia pois, jotta tavoitteisiin päästään. Se on läpinäkyvä koko organisaatiossa ja vastaa kysymykseen, kuinka kilpailemme valitsemillamme markkinoilla, jotta voimme tarjota asiakkaillemme enemmän jotain erityistä yhä uudelleen tehdäksemme voittoa ja menestyäksemme. Strategia antaa kaikelle toiminnalle yhteisen suunnan, jolla tuetaan ennalta määrättyjä tarkoitusperiä ja päästään yhteisiin tavoitteisiin.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat