Strategisilla mittareilla tavoitteisiin

 

Bisnesstrategiassa määritetään tavoitteet ja kuinka ne saavutetaan. Mikäli onnistumista tahdotaan seurata, sitä täytyy myös mitata. Se on kartta yrityksen menestykseen. Siinä missä kartalta löytyy koordinaatit, täytyy strategian toimivuutta ja tavoitteiden saavuttamista mitata, että sitä voidaan myös arvioida. Ja että valitussa toiminnassa on edes mitään johtamista.

Mittaamisella pystyy nostamaan mitattavan asian laatua ja onnistumista erityisen hyvin, koska mittari luo konkreettisen kuvan tuotetusta palvelusta ja koska sen kehitystä on helppo seurata. Mittarit tulee kuitenkin valita ja muodostaa oikein. Usein kuitenkin mitataan vääriä asioita tai mittarit ovat vanhentuneet. Toisinaan asioiden mittaamiseen käytetään enemmän resursseja kuin, mikä mittaamisesta saatava hyöty on. Mittareilla olisi hyvä olla myös vastamittarit, jotta esimerkiksi mitattaviksi valittujen toimenpiteiden ja siis itse mitattavan asian taloudellinen hyöty voidaan arvioida realistisesti. Mitä hyötyä tiedämme operatiivisesta toiminnasta olevan, mikäli emme voi mitata sitä rahassa?

Myös ennen tavoitteiden asettamista on hyvä mitata erityishuomiota vaativia toimia yrityksessä, jotta niiden parantamiseksi voidaan asettaa realistiset tavoitteet. Esimerkiksi Tekniikka & Talous kirjoittaa kpi-mittareiden valinnasta seuraavalla tavalla. Mittareiden on myös hyvä olla vertailukelpoisia keskenään eri tulosyksiköissä. Vain näin saadaan verrattavissa olevaa ja luotettavaa tietoa eri yksiköiden työskentelystä ja menestyksestä. Liiketoimintaa voidaan mitata parhaiten, kun mittarit tukevat strategista tavoitetta ja ne ovat tarpeeksi selvät, jotta henkilöstökin pystyy sitoutumaan toiminnan kehittämiseen.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat