Yrittäjä – milloin ottaa lainaa?

 

Varsinkin aloitteleva yrittäjä joutuu tekemään joskus hankintoja lainarahalla. Suomalainen pk-yrityssektori tuskin olisi kovin toimiva ilman kilpailukykyisiä luottoja. Niiden tarjoajia markkinoilla onneksi on ihan kiitettävä määrä, joten yritykset pääsevät nauttimaan myös kilpailutilanteen mukanaan tuomista eduista.

Oikea laina oikeaan paikkaan

Yrityksen koko ja ikä ovat merkittäviä asioita lainanottoa mietittäessä. Perustamis- ja aloitusvaiheessa on tietenkin luonnollista, että hankintoja ja investointeja tulevaisuutta varten tehdään. Yrityksen harjoittama ala määrittää tietysti paljon sitä, kuinka teknologiaintensiivistä toiminta on, mutta harva yritys toimii ilman minkäänlaisia kone- tai laiteinvestointeja. Laadukkaat laitteet ja hyvin suunnitellut työtilat parantavat myös työtehoa, joten kitsastelu laiteinvestoinneissa saattaa kertautua kustannuksiltaan myöhemmin moninkertaisesti.

Yritykset voivat tarvita lainaa myöhemmin esimerkiksi osakeyhtiön pääoman kasvattamiseen. Osakeanti on edelleen se kaikkein suosituin tapa hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta. Aina se ei kuitenkaan ole sopiva vaihtoehto. Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus eli lainoitusjärjestely saattaa olla parempi vaihtoehto. Perinteisesti rahoituslaitokset ovat vaatineet kuitenkin sellaisia vakuuksia, joita aloittelevan start upin on vaikea kyetä tarjoamaan. Siksi erilaiset pienlainat ja luotot saattavat olla pääoman kasvattamiseenkin harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Freedom Rahoitus on edustava esimerkki tällaisesta.

Usein jo hieman pidempään toiminut ja toiminnassaan tietyn vakausasteen saavuttanut yritys saattaa alkaa tähyillä ulkomaille. Markkinoilla on joitakin lainoja, jotka on tarkoitettu erityisesti juuri kansainvälistymistä varten. Käytännössä kuitenkaan kaikki vienti- ja tytäryhtiötoimintaa ulkomaille harkitsevat yritykset eivät tällaisten lainojen ehtoja täytä, vaikka niillä olisikin varteenotettava ja realistinen suunnitelma maailmanvalloitukseen.

Yrityslainat sijoituskohteena

Yrityslainat ja yritysten luotottaminen voivat olla myös erittäin potentiaalinen sijoituskohde. Sijoituskohteena yrityslainat tarjoavat erilaisia riskitasoja. Laina-aikojen puolesta ne ovat useimmiten varsin lyhyitä, mutta tuotto-odotukset jäävät kuitenkin tavanomaisesti esimerkiksi pörssiin sijoittamista huomattavasti pienemmiksi. Sijoittajalla on kuitenkin mahdollisuus perehtyä ennalta siihen yritykseen, jonka lainoittamiseen hän osallistuu. Hajautushyöty on kuitenkin kiistaton, ja yrityslainat sopivat mainosti perinteisen osakesijoittamisen ohelle yhdeksi vaihtoehdoksi.

Yrityslainoja tarjoaa todella moni taho, niin perinteiset pankit kuin niihin erityisesti erikoistuneet rahoituslaitokset. Lisäksi sijoittajalle tarjolla olevat tuotteet ovat usein monipuolisempia kuin pankeilla.

Usein yrityslainat jaetaan karkeasti kahteen eri tyyppiin, sillä tarjolla on kasvu- ja siltalainoja. Kasvulainat nimensä mukaisesti ovat tarkoitettu yrityksen kasvun rahoittamiseen esimerkiksi laiteinvestointien kautta. Siltalainoilla taas yritykset pyrkivät takaamaan avustuksen saamisen julkiselta rahoittajalta, kuten Tekesiltä tai ELY-keskukselta. Siltarahoituksessa on näin ollen sijoittajalle hieman pienempi riski.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat

  • Ei kategorioita