Strategia kilpailun hallintaan

Kilpailu on kaikkien yritysten perimmäinen luonne. Monet pitkään alalla olevat yritykset tai juuri aloittelevat yritykset ajattelevat, että kaikkein tärkeintä on hallita oma liiketoimintaympäristö, joka koostuu monesta eri tekijästä, jotka vaikuttavat siihen kuinka yritykset kilpailevat.

Viiden kilpailuvoiman malli

Kun yritys miettii omaa liiketoimintastrategiaa, on Michael Porterin viiden kilpailuvoiman malli edelleen erittäin sopiva. Porterin mukaan yrityksiin vaikuttaa käytännössä viisi voimaa, jotka ovat tuottajien markkinavoima, uusien kilpailijoiden uhka, korvaavien hyödykkeiden uhka, tuottajien markkinavoima, asiakkaiden kilpailuvoima ja toimialan nykyisen kilpailun taso.

Tuottajien markkinavoimalla tarkoitetaan sitä kuinka kuinka monen tuottajan tai toimittajan kanssa yritys joutuu asioimaan. Yleisesti mitä vähemmän toimittajia on, sen helpompi heidän on määritellä esimerkiksi raaka-aineille hinta. Yrityksen on tällöin hyvä miettiä, mikä on toimittajan vaihtamisen mahdollinen kustannus ja kuinka tärkeä kyseinen toimittajasuhde on.

Korvaavat tuotteet ovat aina uhka yritykselle, jonka on hyvä miettiä kuinka hyvin se onnistuu rakentamaan oman palvelutarjonnan ja hyödykkeen ominaisuudet sellaisiksi, että asiakkaan ei kannata vaihtaa kilpailevaan tuotteeseen.

Markkinoille on aina tulossa myös uusia kilpailijoita, joiden tuotantorakennetta ja tehokkuutta on hyvä analysoida. Yrityksen on ennen kaikkea myös mietittävä kuinka suojata omaa tuotettaan tai palveluaan kilpailijoiden kopioimiselta.

Asiakas on kuningas

Asiakkaat tuovat tunnetusti rahan kassaan. Yrityksen kannattaakin aina analysoida mahdollisimman tarkkaan asiakkaidensa määrää, mieltymyksiä, tilausten kokoa jne, jotta se onnistuu palvelemaan asiakasta mahdollisimman tehokkaasti.

Toimialan sisällä käydään myös aina kovaa kilpailua. Markkinatilanteen arviointi on aina järkevää. Se auttaa yritystä positioimaan oman tuotteensa ja differoimaan oman tarjontansa suhteessa kilpailijoihin. Moniin näihin voimiin on mahdollista vastata hyvällä suunnittelulla. Tärkeää on, että yrityksellä on hyvä luotottaja, kuten Qred, joka pystyy vastaamaan yrityksen rahoitustarpeisiin.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat