Näin karsit turhat kulut minimiin yrityksessäsi

Mikäli perustana on järkevä liikeidea ja asiakkaitakin tuntuu löytyvän, on yritystoiminnalla yleensä hyvät mahdollisuudet tienata rahaa. Monet yrittäjät kuitenkin jättävät huomioimatta juokseviin kuluihin käyttämänsä rahamäärän, vaikka jo pienilläkin muutoksilla on mahdollista vaikuttaa syntyviin säästöihin. Kaikkein helpoin tapa karsia yrityksen pyörittämiseen liittyvät ylimääräiset kulut on tunnistaa tarpeelliset menot turhista menoista. 


Alla esittelemme muutamia yksinkertaisia keinoja, joilla yritystoimintaan liittyvät kustannukset saadaan keskitettyä vain olennaiseen.

Vähennä hallinnollisia kuluja

Yritystoimintaan liittyy monia pakollisia kuluja, joihin voivat lukeutua esimerkiksi yritysvakuutus ja tilanteesta riippuen muitakin vakuutuksia. Eri palveluntarjoajien välillä voi kuitenkin olla suuriakin hintaeroja. Vaikka vakuutukset kilpailuttaisikin ensimmäisellä kerralla, kannattaa muistaa, että niitä voi jatkossakin kilpailuttaa yritystoiminnan jatkuessa. Näin varmistetaan, että juuri omalle yritykselleen saa parhaan mahdollisen paketin parhaalla mahdollisella tarjouksella.

Vaikka aloittavia yrittäjiä tai liiketoiminnan kehittämistä suunnittelevia suositellaan aina laskemaan tarkkaan tarvittava lainasumma ja välttelemään liian suuren yrityslainan ottamista, liittyy lainoihin monia muitakin huomionarvoisia seikkoja. Jos yritystoiminnan alkaessa tai sen aikana on tullut otettua useampi laina, saattaa yrittäjä maksaa liikaa korkoja ja muita kuluja. Tässä tapauksessa yhdistä lainat, jolloin maksaminen keskittyy yhdelle lainayhtiölle. Lainan lyhentäminen helpottuu, jonka lisäksi et tule turhaan maksaneeksi ylimääräisiä lainakuluja.

Hyödynnä virtuaaliteknologiaa mahdollisuuksien mukaan


Etenkin jo pitkään toiminnassa olleet yritykset voivat olla kaavoihin pahasti kangistuneita. Yrityksen juoksevia kuluja voi kuitenkin vähentää merkittävästi pohtimalla, miltä osin sen toimintoja on mahdollista nykyaikaistaa. Esimerkiksi virtuaalipalaverit ovat hyvä vaihtoehto, jota suosivat yhä useammat myös niiden käytännöllisyyden vuoksi. Verkkotapaamiset eliminoivat myös tapaamispaikalle paikan päälle siirtymisestä aiheutuvat kustannukset.


Siirrä yritys paperittomalle aikakaudelle

Teknologian hyödyntämisessä yhtenä tärkeänä osa-alueena on verkossa tarjottavien etätyösovellusten ja muiden palveluiden valjastaminen yrityksen käyttöön. Useimmat yritykset hyödyntävät esimerkiksi PayPalin ja MobilePayn kaltaisia verkkomaksupalveluita. Myös erilaiset yrityksen sisäisen yhteistyön ja viestinnän parantamiseen tarkoitetut maksuttomat työkalut kuten Trello tai Google Docs voivat olla kullanarvoisia etenkin start up -yritykselle. 

Yllättävän monissa yrityksissä pyöritellään yhä papereita. Vaikka paperiarkit, musteet ja postitustarvikkeet lohkaisevat yrityksen budjetista vain pienen osan, muodostavat ne pitkällä tähtäimellä merkittävän kuluerän. Mikäli siirtyminen kokonaan digitaaliseen muotoon on mahdollista, kannattaa sitä ehdottomasti harkita!

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat