Liiketoiminta ja liiketoimintastrategiat

Tässä artikkelissa pohditaan ensinnäkin sitä mitä liiketoiminnalla tarkoitetaan. Tämän jälkeen pureudutaan muun muassa erilaisiin liiketoimintastrategioihin. Jos liiketoiminta erilaisine strategioineen kiinnostaa, kannattaa jatkaa lukemista.

Mitä liiketoiminta on?

Liiketoiminnan harjoittamisella tarkoitetaan teollista tai ammattimaista kaupallista toiminnan muotoa, jonka välityksellä voidaan ylläpitää valittua liiketoimintaa ja ansaita siitä rahaa. Liiketoimintaan kuuluvat myös sijoittamiseen liittyvät tuotannontekijät, jotka markkinoilla muutetaan suoritteiksi. Kannattavaan liiketoimintaan kuuluu olennaisena osana se, että myynnistä saatavan tuoton pitää olla aina suurempi kuin tuotteiden valmistamiseen tai palveluiden tarjoamiseen kuluneet kustannukset.

Liiketoimintastrategiat

Yritys valitsee itselleen aina sopivan liiketoimintastrategian, joista esittelemme seuraavaksi tunnetuimmat.

  • Yritysstrategia

Yritysstrategiaan kuuluu henkilöstön ja johtoportaan ydinosaaminen, osaamisen vahvistaminen sekä yrityksen tuottamat tai myymät ydintuotteet- ja palvelut. Strategiaan tärkeänä osana kuuluu myös kohderyhmä, eli ydinasiakkaat. Yritysstrategia tarkoittaa yrityksen identiteetin ja ydinosaamisen vahvistamista. Yritysstrategian avulla varmistetaan yrityksen profiloituminen ja tärkeä etu sekä kotimaisilla että mahdollisesti myös vientimarkkinoilla yrityksen toimialasta riippuen.

  • Markkinastrategia

Markkinastrategiaa varten on etsitty normaali kohderyhmä, jolle yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut tarjotaan ja toiminnassa huomioidaan myös samalla alalla olevat kilpailijat sekä heidän asemansa markkinoilla. Markkinastrategiaan keskeisenä kuuluu se, että yritys määrittelee oman suuntansa markkinoilla. Uusi perustettava yritys usein hakee suuntaansa ja kauan markkinoilla olleelle se on jo yleensä muodostunut. Yritys voi toimia esimerkiksi markkinajohtajana, edelläkävijänä tai haastajana. Kansainvälisesti toimii myös yrityksiä, joiden toimintaa ei aina katsota hyvällä siitä syystä, että he kopioivat jo markkinoilla olevia kalliimpia tuotteita.

  • Sidosryhmästrategia

Sidosryhmästrategia on liiketoimintamalli, johon kuuluu liiketoimintaa tukeva verkosto, eli asiakkaat, partnerit, rahoittajat ja allianssit, eli yhteistyössä olevat ryhmät. Sidosryhmästrategian avulla yritys määrittää sen, minkälaisessa roolissa ja minkälaiseen verkostoon yritys toimintoineen, tuotteineen ja palveluineen kuuluu. Kohderyhmän ja oman alan markkinoiden laajuus pitää olla myös selvillä, eli suuntaako yritys vain kotimaan vai myös kansainvälisille markkinoille. Avoin kysymys saattaa olla myös se, toimiiko yritys kokonaan tai osittain verkossa.

  • Tuote- ja tuotteistamisstrategia

Tuotteistamisstrategian avulla yritys määrittelee sen, minkälaiseksi tuotelajitelma halutaan muodostaa. Tuotelajitelman tai palveluvalikoiman muodostamisessa tärkeällä sijalla ovat usein yrityksen kehittämät innovaatiot. Yritys voi esimerkiksi seurata tai olla seuraamatta alansa kansainvälisiä trendejä ja halutessaan kehittää oman menetelmän tai suunnan, jonka mukaan edetään.

Liiketoimintamallista riippumatta yrityksellä pitää aina olla oma kohderyhmästrategia, joka kertoo kenelle yrityksen tuottamat tuotteet tai palvelut halutaan tuottaa. Yrityksen kannattaa myös verkostoitua erityisesti oman alansa toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Toimijoita saattavat alasta riippuen olla muun muassa tutkimuslaitokset, Te-toimisto, alihankkijat, asiakkaat, rahoittajat ja yrityksen johto- ja omistusporras. Tulevia ja tarvittavia investointeja varten pitää olla olemassa myös tarvittava rahoitus, jota varsinkaan aloittelevilla yrityksillä ei kassassaan vielä ole valmiina. Sidosryhmiä tarvitaan aina ja ne ovat hyvin tärkeässä roolissa jokaisessa yrityksessä riippumatta siitä, minkälaista strategiamallia yritys käyttää.

Liiketoiminta verkossa

Verkossa tapahtuvaa liiketoimintaa sanotaan digitalisoitumiseksi, eli käytännössä älylaitteet ja sosiaalinen media seuraavat aina yrittäjän mukana olemalla osa hänen arkeaan. Tuotekehityksen sähköistymisen ansiosta markkinointi hoituu verkossa ja syntyy myös uusia yrittäjyyteen kuuluvia malleja, kuten kokonaan verkossa työskenteleminen kevytyrittäjänä tai freelancerina. Etätyöt, tubettaminen ja bloggaaminen ovat monille tärkeä osa menestyvää liiketoimintaa. Liiketoiminta verkossa on nykyään hyvin suosittua ja tulee yleistymään lähivuosina. Liiketoimintamallin laatiminen on jokaisen yrityksen toiminnan perusasia, eli kulmakivi, aivan samoin kuin laadukas ja siisti ulkoverhouspaneeli on rakennukselle välttämätön.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat

  • Ei kategorioita