Liiketoiminta- ja liiketoimintastrategiat

Jokaisessa meissä asuu halu yrittää ja menestyä. Miksi siis unelmistaan ei voisi tehdä totta? Kaikkein ensimmäiseksi tarvitaan liikeidea. Liikeidean avulla vastataan aina kysymyksiin mitä myydään tai minkälaisia palveluja tuotetaan, ja kenelle niitä tarjotaan. Liiketoiminta itsessään on työtä ja yrittämistä, eli ansiotarkoituksessa suoritettavaa taloudellista toimintaa. Useimmille liiketoiminnan osa-alueista tulevat ensimmäiseksi mieleen teollisuus ja kauppa.

  • Liiketoiminnan tarkoitus on aina tuottaa voittoa ja luoda pääomaa. Käytännössä yrityksiä perustetaan kaupallista toimintaa varten ja tehtaita teollisen toiminnan aloittamiseksi.
  • Voittoa tavoittelematon liiketoiminta tarkoittaa monia julkishallinnon alaisia laitoksia, sekä tiettyjä yleishyödyllisiä järjestöjä.

Erilaiset liiketoimintastrategiat

  • Yritysstrategia, johon yleisesti kuuluvat yrityksen ydinosaaminen, yrityksen tuottamat tuotteet ja palvelut, osaamisen vahvistaminen ja ydinasiakkaat. Yrityksellä on yleisesti myös tiettyjä arvoja, jotka ohjaavat liiketoimintaa. Arvoja voivat olla muun muassa vastuullisuus, rehellisyys ja luotettavuus.
  • Markkinastrategia on myös yritykselle välttämätön ja siihen sisältyvät yrityksen kohderyhmä, rooli markkinoilla sekä kaikki pienet ja suuret kilpailijat.
  • Sidosryhmästrategiaan kuuluu olennaisesti todella tärkeä verkosto, johon kuuluvat asiakkaat, rahoittajat, sekä muut yhteistyökumppanit.
  • Tuote- ja tuotteistamisstrategia, johon kuuluvat kaikenlaiset tuoteinnovaatiot ja asiakastarpeiden ennakointi tietyn ajanjakson kuluessa. Tuote- ja tuotteistamisstrategiaan kuuluvat läheisesti muun muassa tekniset ja sosiaaliset innovaatiot, opportunistinen ennakointi ja sellainen asenne liiketoiminnassa, joka ei seuraa täysin tai ollenkaan vallitsevaa trendiä.
  • Hyvään ja tuottavaan yritystoimintaan kuuluvat myös toimivat välineet. Internet on avannut oven uuteen aikakauteen, jossa viestintä on toimivaa ja nopeaa yritysten sekä niiden sidosryhmien välillä. Tietokoneet ja älylaitteet ovat korkean teknologian ja osaamisen avulla valmistettuja, kuten luotettava ja toimiva macbook pro, jota voi suositella kaikenkokoisille yrityksille.

Yritysstrategia

Ydinosaaminen kannattaa aina tuotteistaa. Se on yrityksen kilpailuvaltti markkinoilla ja sen avulla varmistetaan profilointi ja kilpailuetu sekä paikallisilla, että myös halutessaan globaaleilla markkinoilla. Erikoistuminen on ydinsana nykyajan markkinoilla. Jos yritys haluaa päästä asiakkaiden tietoisuuteen, sen on erikoistuttava johonkin tuotteeseen, tuoteosaamiseen tai palvelun tuottamiseen. Lyhyesti sanottuna, asiakkaat etsivät erilaisten tuotteiden avulla ratkaisuja erilaisiin ongelmiin. Asiakkaat haluavat useimmiten myös hinta-laatusuhteeltaan parhaimman tuoteosaajan tai palvelujen tuottajan. Tuotestrategian laatimista varten yritys tarvitsee aina riittävästi tietoa markkinoista, tarvittavista sidosryhmistä, teknologisista mahdollisuuksista ja konkreettista näyttöä omasta osaamisesta.

Markkinastrategia

Yritysten markkinasuunnitelmaan kuuluu olennaisesti hyvä strateginen asemointi markkinoilla. Käytännössä yritys voi siis toimia markkinoilla niiden seuraajana, haastajana, kopioijana tai edelläkävijänä. Kohderyhmästrategiaa tarvitaan sen tunnistamiseen, keitä yrityksen nykyiset ja tulevat asiakkaat ovat. Jokaisella yrityksellä pitää olla myös markkinastrategianalyysi, joka arvioi erilaisia signaaleja, kuten toimialan tunnettuutta ja kehitystä, asiakkaiden ostovoimaa ja logististen ratkaisujen toimivuutta kehitysnäkymineen. Markkinoiden vallitsevaa luonnetta pitää myös kyetä arvioimaan. Markkinoiden luonne voi olla vakaa, kasvava tai huonommassa tapauksessa taantuva.

Sidosryhmästrategia

Sidosryhmästrategia kertoo missä roolissa ja minkälaisessa verkostossa työskentely tapahtuu. Asiakkaat, partnerit ja rahoittajat ovat yritykselle erittäin tärkeitä. Jokaisella sidosryhmään kuuluvalla henkilöllä on usein oma toimintamallinsa, omat käytettävissä olevat resurssinsa, tavoitteensa ja vaatimuksensa.

Liiketoiminnassa menestyminen ja markkinoilla pysyminen edellyttävät säännöllistä yhteistyötä. Oikea markkinahinta- ja markkinapotentiaali, sekä tarkoituksenmukainen jakelukanava ovat välttämättömät toimivalle yritykselle. Verkostoituminen on tärkeää niin asiakkaiden kuin muidenkin kohderyhmien välillä. Yritystoiminnassa myös likviditeetin tulee olla riittävä ja investointisuunnitelmat sekä suhteet rahoittajiin pitää olla aina sataprosenttisesti kunnossa.

Viimeisimmät artikkelit

Bisnes

Kategoriat